sphm.net
当前位置:首页 >> 山中人兮芳杜若 >>

山中人兮芳杜若

原文 ] 《九歌·山鬼》 若有人兮山之阿, 被薜荔兮带女萝。 既含睇兮又宜笑, 子慕予兮善窈窕。 乘赤豹兮从文狸, 辛夷车兮结桂旗。 被石兰兮带杜衡, 折芳馨兮遗所思。 余处幽篁兮终不见天, 路险难兮独后来。 表独立兮山之上, 云容容兮而在下...

山里面的人就像杜若草一样芳香,清心寡欲

[ 原文 ] 《九歌·山鬼》 若有人兮山之阿, 被薜荔兮带女萝。 既含睇兮又宜笑, 子慕予兮善窈窕。 乘赤豹兮从文狸, 辛夷车兮结桂旗。 被石兰兮带杜衡, 折芳馨兮遗所思。 余处幽篁兮终不见天, 路险难兮独后来。 表独立兮山之上, 云容容兮而在...

荫 以松柏为荫

1、不以物喜, 不以己悲; 居庙堂之高则忧其民; 处江湖之远则忧其君。 是进亦忧, 退亦忧。 然则何时而乐耶? 其必曰 “先天下之忧而忧, 后天下之乐而乐” 乎。噫! 微斯人, 吾谁与归? 2、山中人兮芳杜若,饮石泉兮荫松柏; 君思我兮然疑作; ...

荫: 名词作动词

君思我兮不得闲;山中人兮芳杜若,饮石泉兮荫松柏;君思我兮然疑作; 雷填填兮雨冥冥,爰啾啾兮穴夜鸣;风飒飒兮木萧萧,思公子兮徒离忧 【译文】 仿佛有人经过...

释义:等待神女怡然忘却归去,年渐老谁让我永如花艳? 注音:liú líng xiū xī ān wàng guī ,suì jì yàn xī shú huá yǔ ? “留灵修兮安忘归,岁既晏兮孰华予”出自屈原的 《九歌·山鬼》,全文如下: 《九歌·山鬼》 屈原 若有人兮山之阿,被薜荔兮带...

山中人兮芳杜若,饮石泉兮荫松柏,君思我兮然疑作。雷填填兮雨冥冥,猨啾啾兮狖夜鸣⒇。风飒飒兮木萧萧,思公子兮徒离忧。【译文】仿佛有人经过深山谷坳,身披...

9.山中人兮芳杜若 ——《九歌 山鬼》屈原10.萋萋若被径,怀抱不相闻。——《与苏九德别》 何逊 11.若教长似扇,堪拂艳歌尘。 ——《舟中望月》朱超 12....

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.sphm.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com